Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

Κυβέρνηση: Σταθερότης μηδέν…

Η εντεινόμενη πίεση, εξωτερι­κή και εσωτερική, προς τον πρωθυπουργό από όλα τα μέτωπα δημιουργούν έντονο προβληματισμό για τη μακροημέρευση της παρούσας κυβέρνησης, αλλά και της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα. Σε αντίθεση με τις προσδοκίες που εί­χε καλλιεργήσει η κυβέρνηση, ότι αν η Σύνοδος Κορυφής στις 25 Μαρτίου επι­βεβαίωνε τις αποφάσεις της 11ης Μαρ­τίου τα πράγματα θα ηρεμούσαν, μέρα με τη μέρα σφίγγει ο κλοιός γύρω της προκαλώντας σενάρια κυβερνητικής ρευστότητας.
Καταλυτική και καταληκτική ημερομη­νία μοιάζει να είναι η 15η Απριλίου, οπότε η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να παρουσιάσει το τριπλό πακέτο, της αξι­οποίησης της δημόσιας περιουσίας και των αποκρατικοποιήσεων ως το 2015, ύψους 50 δισ., τον οδικό χάρτη της ανά-πτυ ξης για τα επό μενα χρόνια, αλλά και το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα μέτρων προκειμένου να τηρηθούν οι φετινές δεσμεύσεις του μνημονίου. Η υποδοχή του «πακέτου» από το ΠΑΣΟΚ και τους πολίτες είναι το σημαντικότερο βαρό­μετρο για την πολιτική κατάσταση στη χώρα μας, όπως παραδέχονται συνερ­γάτες του πρωθυπουργού.Τα χτυπήματα λοιπόν που δέχεται ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση είναι συνεχή, για αυτό και η φημολογία προς προσφυγή στις κάλπες εντείνεται αφού:
♦ Καθημερινά διεθνείς αναλυτές, με­γάλα μέσα ενημέρωσης αλλά και υπη­ρεσιακοί παράγοντες αναφέρονται, υπαινίσσονται ή προβλέπουν αναδι­άρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Η κατάσταση αυτή, που συμβάλλει να πα­ραμένουν τα σπρεντ στα ύψη, έχει πα­νικοβάλει την κυβέρνηση, με τον πρω­θυπουργό να απαιτεί (σχεδόν) από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένω­σης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να προστατεύσουν τη χώρα διαψεύδοντας τις φήμες περί χρεοκο­πίας.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι πληροφορίες ότι τόσο ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ε.Ε. Χέρμαν Βαν Ρομπάι όσο και ο πρόεδρος της Ευρω­παϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν Κλωντ Τρισέ πρόκειται εντός των ημερών να επισκεφτούν........
τη χώρα μας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν είναι μόνο τα σπρεντ που χαλάνε τη… σούπα ή η πλή­ρης απορρύθμιση της εσωτερικής αγο­ράς και της ψυχολογίας των πολιτών από την αναπαραγωγή της φιλολογίας περί χρεοκοπίας της χώρας μας, αλλά και το… ξεσάλωμα, όπως το χαρακτηρίζει μερίδα της αντιπολίτευσης, που μοιά­ζει να επενδύει στα πιο μαύρα σενάρια για πολιτικά οφέλη.


Στόχος... ο τσάρος
♦ Το κλίμα επιβαρύνθηκε και από την πλήρη αστοχία τιθάσευσης του ελλείμ­ματος, που επιβεβαιώθηκε το περα­σμένο Σαββατοκύριακο και ενίσχυσε τη φωνή όσων εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ προβάλλουν ως μια από τις πηγές της κακοδαιμονίας μας τη δράση του Γιώρ­γου Παπακωνσταντίνου. Ο υπουργός Οικονομικών δεν αποτελεί στόχο μό­νο της αντιπολίτευσης και δη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και πολλών στελε­χών του ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και υπουργοί πιέζουν για άμεση αντικατάσταση του υπουργού Οικονομικών, αφού θεω­ρούν ότι είναι από τις λίγες πράξεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως ανά­χωμα στη ραγδαία αποσυσπείρωση των ψηφοφόρων του κόμματος, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις.

Η διαφορά ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ. τείνει να εκμη­δενιστεί κι αυτό παρά το γεγονός ότι η Ν.Δ. δεν εισπράττει από την κρίση, αλ­λά επωφελείται από την κατάρρευση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ.Ο πρωθυπουργός αποκρούει συστη­ματικά τις επιθέσεις υπουργών και βου­λευτών για τον Παπακωνσταντίνου, αν και γνωρίζει ότι κάποια στιγμή δεν θα μπορέσει να αντισταθεί στις πιέσεις αυτές. Το μόνο γεγονός που τον βοη­θά αυτήν την περίοδο είναι ότι διεθνώς δεν συγχωρούνται υπαναχωρήσεις, κα­θυστερήσεις και αναβολές στην υλο­ποίηση των δεσμεύσεων της χώρας και με αυτό το σκεπτικό οι συνεργάτες του πρωθυπουργού αρνούνται να ακού­σουν οτιδήποτε για αντικατάσταση του Γιώργου Παπακωνσταντίνου.Υπουργοί πάντως επιμένουν ότι στη μάχη που δίνουν θα δικαιωθούν στα τέ­λη Μαΐου, οπότε ο υπουργός Οικονομι­κών θα αναβαθμιστεί μετακινούμενος, προκειμένου η κυβέρνηση να κάνει επανεκκίνηση. Αν βέβαια στο μεταξύ δεν έχουν προκύψει εκλογές.
Στον Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας Οικονομικών της Τρίτης ο Παπακωνσταντίνου τα ξανάκουσε από τους βουλευ­τές για την αέναη μετρολογία και τις αστοχίες του οικονομικού επιτελείου. Με αφορμή τη στήριξη των τραπεζών οι βουλευτές ξεσπάθωσαν εναντίον του και δεν άφησαν την ευκαιρία για εξάψαλμο να περάσει. Μετά κι απ’ αυ­τό, στενός συνεργάτης του πρωθυπουρ­γού επεσήμανε ότι δεν μπορεί να αντέ­ξει για πολύ στην καρέκλα του ο υπουρ­γός Οικονομικών, αφού έχει απαξιωθεί πλήρως στη συνείδηση υπουργών, βου­λευτών και στελεχών του κόμματος.

♦ Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομά­δας του ΠΑΣΟΚ, από την άλλη, βρίσκο­νται σε κατάσταση απόγνωσης, αφού όντας χειροκροτητές σε μια κατάσταση που δεν ελέγχουν βρίσκονται συνεχώς να απολογούνται ή και να πέφτουν θύ­ματα τραμπουκισμού από πολίτες χω­ρίς να μπορούν να αντιδράσουν. Όπου υπάρχει αδύναμος – υπουργικός – κρί­κος παρεμβαίνουν, όπως η αξίωσή τους πρόσφατα να αποσυρθεί διάταξη για τη διπλή ανάπλαση Βοτανικού - γηπέ­δου ΠΑΟ στην Αλεξάνδρας αν δεν γίνει πλήρως κατανοητή η σκοπιμότητά της, με… θύμα τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Σηφουνάκη.

Σοβαρές δυσκολίες όμως προκαλεί και το νομοσχέδιο για τα τυχερά παι­χνίδια, όπου ακόμα δεν έχει κατατεθεί στην οριστική του μορφή, με πολλούς βουλευτές να διατυπώνουν ενστάσεις αν μπορεί η χώρα να γίνει ένα απέρα­ντο καζίνο. Από την κυβέρνηση επισημαίνουν ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου δίνει τη δυνατότητα ανεξέλεγκτου τζόγου σε όποιον το επιθυμεί χωρίς καμία κρατι­κή παρέμβαση και η όποια προσπάθεια ελέγχου στον τομέα αυτό μόνο σε καλό μπορεί να βγει για τα δημόσια οικονομι­κά. Στην κυβέρνηση επισημαίνουν ότι το φορτίο που έχει πέσει στους ώμους του Βασίλη Έξαρχου είναι πολύ βαρύ για τη συγκυρία, αφού δεν μπορεί να συγκρα­τήσει την οργή των βουλευτών, με απο­τέλεσμα να παρεμβαίνει πυροσβεστικά συνεχώς η Ρεγγίνα Βάρτζελη, η οποία όχι μόνο δικαιώνει συχνά τους βουλευτές για τις αντιδράσεις τους, αλλά τους διαβε­βαιώνει ότι μεταφέρει με πιστότητα στον πρωθυπουργό τις ενστάσεις τους. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο κοινοβου­λευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Πρωτόπα­πας, ο οποίος δεν διστάζει να διατυπώνει δημόσια τις επιφυλάξεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε υπουργικές ρυθ­μίσεις, σε μια προσπάθεια να εκτονώσει την ένταση.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος γνωρίζει από πρώτο χέρι την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, έχει δώσει εντο­λές στα εμπλεκόμενα στελέχη αλλά και στους υπουργούς να αναλύουν διεξοδικά τις δράσεις της κυβέρνησης και τις προτεραιότητές της, να ενσωματώνουν τις παρατηρήσεις των βουλευτών και να στα­θούν πειστικά απέναντι στο πρόγραμμα που θα κατατεθεί στις 15 Απριλίου.
Ειδικά για το τελευταίο θέμα, ο πρω­θυπουργός αναζητά τρόπους να εντάξει τους βουλευτές στη διαβούλευση που θα γίνει προκειμένου να πειστούν για την αναγκαιότητά του και να μην εναντιωθούν στο πακέτο. Μάλιστα σε ό,τι αφορά τους βουλευτές της Περιφέρειας (και δη τους νεότερους), σκέπτεται την αναβάθμιση της εικόνας τους δίνοντάς τους πρώτο ρό­λο στις περιοδείες που θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα σε επιλεγμένες περιο­χές της Περιφέρειας.

«Ενισχυμένη» πλειοψηφία
Μέσα στον προβληματισμό που αναπτύσσεται είναι μή­πως η κυβέρνηση πετάξει το γάντι στην αντιπολίτευση και δη στη Νέα Δημοκρατία και τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό εισάγοντας το πακέτο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος για έγκριση από τη Βουλή με ενισχυ­μένη πλειοψηφία 180 ψήφων. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι όπως εξελίχθηκε η αντιμνημονιακή ρητορική της Ν.Δ. ήταν λάθος που πέρσι τον Μάιο δεν ζητήθηκε ενισχυμένη πλειοψηφία για την έγκριση του μνημονίου, ώστε να καταστεί συνυπεύθυνη, με δεδο­μένη την κατάσταση που άφησε στην οικονομία. Λένε ακόμα ότι ενώ το μνημόνιο είχε ορίζοντα τη θητεία της παρούσας κυβέρνησης, το πρόγραμμα αυτό ξεφεύγει της επόμενης τριετίας για αυτό και χρειάζεται ευρύτε­ρη συναίνεση.
Ωστόσο υπάρχουν και άλλα στελέχη που εκτιμούν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να δείξει προς τα έξω ότι παίζει με τους θεσμούς και διαλέγει ανάλογα με τη συγκυρία σε ποιον θα ρίξει τα βάρη. Επισημαίνουν ακόμα ότι αν η πίεση προς την κυβέρνηση συνεχιστεί, η έλλειψη πολι­τικής συναίνεσης για την εκτέλεση του προγράμματος θα μπορούσε να είναι μια πρώτης τάξεως αφορμή για προσφυγή σε εκλογές το φθινόπωρο, επιχείρημα που δεν θα υφίσταται αν τώρα η κυβέρνηση εκβιάσει την ψήφο προς τα δεξιά της με την απειλή της ενδεχόμενης χρεοκοπίας. Και σημειώνουν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να αποδεχτεί τη λογική της συνενοχής που διακηρύσ­σει η Ν.Δ. και θα πρέπει να συνεχίσει να αναλαμβάνει τις κυβερνητικές ευθύνες του με όποιο βραχυπρόθεσμο κόστος.
Συνεργάτες του πρωθυπουργού επισημαίνουν ότι η υπερψήφιση του πακέτου θα αποσυμπιέσει την κυβέρ­νηση και θα δώσει τη δυνατότητα στον πρωθυπουργό να επιλέξει τα επόμενα βήματά του. Πολλοί υπουργοί και βουλευτές εύχονται να γίνει ανασχηματισμός αμέσως μετά, προκειμένου η κυβέρνηση να κάνει επανεκκίνηση. Πολλά στελέχη όμως αντιτάσσουν ότι ο ανασχηματισμός θα είναι πολύ πιο αναγκαίος όταν τα πράγματα βγουν από τον μαύρο κύκλο της απαισιοδοξίας και έχει πραγ­ματικά φανεί κάποιο φως στο τούνελ της οικονομικής κρίσης. Τότε, λένε, ενδεχομένως θα μπορεί να αποδώσει και δημοσκοπικά με προσπάθεια επανεκκίνησης.

Καραδοκούν οι εκλογές
Το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής «ανταρσίας» απέναντι στο τριπλό πακέτο έχει αναλυθεί ιδιαίτερα στις κλειστές κυβερνητικές συσκέψεις των τελευταίων ημερών και όλες οι δυνατότητες χειρισμών έχουν μπει στο μικροσκόπιο. Ο πρωθυπουρ­γός δέχεται εισηγήσεις να επιβά­λει κοινοβουλευτική πειθαρχία για την ψήφιση του πακέτου της 15ης Απριλίου, με τον ισχυρισμό πως αυ­τό απαντά στις αιτιάσεις των βου­λευτών ότι δεν υπάρχει σχέδιο και προοπτική για τη χώρα. Κι αυτό γι­ατί, σύμφωνα με τους συνεργάτες του Παπανδρέου, θα πρόκειται για ένα τριετές σχέδιο επώδυνων διαρθρωτικών αλλαγών στη χώρα, που όμως δίνει προοπτική ανάπτυξης και είναι η τελευταία ευκαιρία για να αποφευχθεί η χρεοκοπία.Ο πρωθυπουργός μοιάζει να μην αποδέχεται την ιδέα της κομματι­κής πειθαρχίας, αν και δεν κρύβει από τους συνεργάτες του ότι δεν μπορεί να «καταπιεί» οποιαδήπο­τε αρνητική ψήφο στη Βουλή.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το μήνυ­μα φρόντισε να το περάσει ο Χάρης Παμπούκης στους βουλευτές μιλώ­ντας στο ΚΤΕ παραγωγής τη Δευτέ­ρα, όπου είπε τη φράση «αντί να πάμε σε εκλογές με την οικονομία, θα μας πάει η οικονομία σε εκλογές». Συνεργάτες του πρωθυπουρ­γού επισημαίνουν ότι τις επόμενες μέρες θα γίνει σαφές από το Μέγα­ρο Μαξίμου ότι η κυβερνητική στα­θερότητα κρέμεται από μια κλωστή και είναι στα χέρια των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι η κατάσταση είναι οριακή. Με την ενδεχόμενη καταψήφιση του πακέτου δεν διακυβεύεται μόνο η κυβερνητική σταθερότητα, αλλά και η πολιτική ομαλότητα στον τό­πο, αφού οι δημοσκοπήσεις δεί­χνουν ότι αν γίνουν εκλογές σ’ αυτή τη φάση είναι πολύ πιθανό να μην υπάρξει καν κυβερνητική λύση και η χώρα να μπει σε περιπέτειες.

topontiki / http://epirusgate.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

O anixtypos.blogspot.com ενθαρρύνει τον διάλογο και την έκφραση απόψεων από τους αναγνώστες. Σχολιάστε το άρθρο και πείτε την άποψή σας δημόσια για όσα συμβαίνουν και μας αφορούν όλους. Αν θεωρείτε το άρθρο σημαντικό, διαδώστε το με τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.
Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σε ευπρεπές επίπεδο. Όλα τα σχόλια θα δημοσιεύονται αρκεί να μην θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.